2FA Instellen (Android/iPhone)

Google Authenticator installeren

Als u authenticatie in twee stappen instelt via een sms of telefoontje en u codes wilt kunnen genereren met uw mobiele apparaat, kunt u de Google Authenticator-app gebruiken voor het ontvangen van codes. Deze functie werkt ook als u niet beschikt over een internetverbinding of mobiele dataverbinding.Als u dit wilt instellen, moet u eerst de stappen van Instellen voor sms/telefoontje voltooien. Volg daarna de instructies voor uw type apparaat, zoals hieronder beschreven.

Android

Vereisten

Als u Google Authenticator wilt gebruiken op uw Android-apparaat, moet u beschikken over Android-versie 2.1 of hoger.

De app downloaden

 1. Ga op uw Android-telefoon of -tablet naar Google Play.
 2. Zoek naar Google Authenticator.
 3. Download en installeer de app.

De app instellen

 1. Als u dit nog niet heeft gedaan, moet u authenticatie in twee stappen inschakelen voor uw account met uw telefoonnummer.
 2. Ga op de computer naar de pagina met instellingen voor authenticatie in twee stappen.
 3. Scroll naar ‘Alternatieve tweede stap instellen’.
 4. Klik onder ‘Authenticator-app’ op Instellen.
 5. Open de app Google Authenticator op uw Android-telefoon of -tablet.
 6. Als dit de eerste keer is dat u Authenticator gebruikt, tikt u op Starten. Als u een nieuw account wilt toevoegen, kiest u rechts onderin Toevoegen .
 7. Link uw mobiele apparaat als volgt aan uw account:
  • QR-code gebruiken: Selecteer Een streepjescode scannen. Als de Authenticator-app geen streepjescodescanner op uw mobiele apparaat kan vinden, wordt u mogelijk gevraagd een dergelijke scanner te downloaden en te installeren. Als u een streepjescodescanner wilt installeren zodat u de instelprocedure kunt voltooien, selecteert u Installeren en doorloopt u de installatieprocedure. Zodra de app is geïnstalleerd, opent u Google Authenticator opnieuw en richt u de camera op de QR-code op het computerscherm.
  • Geheime sleutel gebruiken: Selecteer Een geleverde sleutel invoeren en geef vervolgens het e-mailadres van uw Google-account op in het vak ‘Geef accountnaam op’. Geef vervolgens de geheime sleutel op uw computerscherm op onder Code opgeven. Zorg ervoor dat u de sleutel Tijdsgebonden heeft gemaakt en selecteer Toevoegen.
 8. Als u wilt testen of de app werkt, geeft u de verificatiecode op uw mobiele apparaat op in het vak op uw computer onder Code opgeven en klikt u vervolgens op Verifiëren.
 9. Als uw code correct is, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Klik op Gereed om door te gaan met het installatieproces. Als uw code niet correct is, genereert u een nieuwe verificatiecode op uw mobiele apparaat en geeft u deze op de computer op. Als u nog steeds problemen ondervindt, kunt u controleren of de tijd op uw apparaat correct is of informatie over veelvoorkomende problemen lezen.

Authenticatie in twee stappen instellen voor meerdere Google-accounts

Google Authenticator kan via hetzelfde mobiele apparaat codes voor meerdere accounts uitgeven. Elk Google-account heeft echter een andere geheime code nodig, die u verkrijgt door de instelprocedure te doorlopen. Herhaal de instelprocedure voor aanvullende accounts en gebruik hierbij dezelfde Google Authenticator-app.Google Authenticator op meerdere apparaten instellen

U kunt Google Authenticator zodanig instellen dat u verificatiecodes op meerdere apparaten kunt genereren.

 1. Controleer of u Google Authenticator heeft gedownload op alle apparaten die u wilt gebruiken.
 2. Ga naar de pagina voor authenticatie in twee stappen.
 3. Als u Google Authenticator al heeft ingesteld voor uw account, verwijdert u dat account uit Authenticator zodat u opnieuw kunt beginnen. Als u Google Authenticator nog niet heeft ingesteld, gaat u door naar de volgende stap.
 4. Volg de gebruikelijke instructies voor het instellen van authenticatie in twee stappen voor de mobiele app. Zorg ervoor dat u op alle apparaten die u wilt instellen dezelfde gegenereerde QR-code scant of dezelfde gegenereerde geheime sleutel opgeeft. De verificatiecodes moeten op elk apparaat hetzelfde zijn.
 5. Ga na of alle apparaten correct werken door de verificatiecode van een van uw apparaten op te geven en op Verifiëren te klikken. Klik vervolgens op Opslaan.

Google Authenticator genereert geen app-wachtwoorden. Als een app u om een nieuw wachtwoord vraagt nadat u authenticatie in twee stappen heeft ingeschakeld, moet u inloggen met een app-wachtwoord.

Opmerking: Als het meest recente besturingssysteem op uw mobiele Apple-apparaat is geïnstalleerd, hoeft u geen app-wachtwoorden meer te gebruiken om authenticatie in twee stappen te gebruiken.

iOS

Vereisten

Als u Google Authenticator op uw iPhone, iPod touch of iPad wilt gebruiken, moet het meest recente besturingssysteem zijn geïnstalleerd op uw apparaat. Daarnaast moet u een 3G-model of hoger hebben om de app in te stellen op uw iPhone met een QR-code.

De app downloaden

 1. Ga op uw iPhone of iPad naar de App Store.
 2. Zoek naar Google Authenticator.
 3. Download en installeer de app.

De app instellen

 1. Als u dit nog niet heeft gedaan, moet u authenticatie in twee stappen inschakelen voor uw account met uw telefoonnummer.
 2. Ga op de computer naar de pagina met instellingen voor authenticatie in twee stappen.
 3. Scroll naar ‘Alternatieve tweede stap instellen’.
 4. Klik onder ‘Authenticator-app’ op Instellen.
 5. Open de app Google Authenticator op uw iPhone of iPad.
 6. Als dit de eerste keer is dat u Authenticator gebruikt, tikt u op Configuratie starten. Als u een nieuw account wilt toevoegen, tikt u rechtsonder op Toevoegen .
 7. Link uw mobiele apparaat als volgt aan uw account:
  • Met de streepjescode: tik op ‘Streepjescode scannen’ en richt de camera op de QR-code op het computerscherm.
  • Met ‘Handmatige invoer’: Tik op ‘Handmatige invoer’ en geef het e-mailadres van uw Google-account op. Geef vervolgens de geheime sleutel op uw computerscherm op in het vak onder ‘Sleutel’. Schakel vervolgens Tijdgebonden in en tik op Gereed . 
 8. Als u wilt testen of de app werkt, geeft u de verificatiecode op uw mobiele apparaat op in het vak op uw computer onder Code opgeven en klikt u vervolgens op Verifiëren. Het klokpictogram op uw mobiele apparaat geeft aan hoe lang het nog duurt voordat de verificatiecode verloopt en een nieuwe code wordt gegenereerd.
 9. Als uw code correct is, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Klik op Gereed om te bevestigen. Als uw code niet correct is, genereert u een nieuwe verificatiecode op uw mobiele apparaat en geeft u deze op de computer op. Als u nog steeds problemen ondervindt, kunt u controleren of de tijd op uw apparaat correct is of informatie over veelvoorkomende problemen lezen.

Authenticatie in twee stappen instellen voor meerdere Google-accounts

Google Authenticator kan via hetzelfde mobiele apparaat codes voor meerdere accounts uitgeven. Elk Google-account heeft echter een andere geheime code nodig, die u verkrijgt door de instelprocedure te doorlopen. Herhaal de instelprocedure voor aanvullende accounts en gebruik hierbij dezelfde Google Authenticator-app.Google Authenticator op meerdere apparaten instellen

U kunt Google Authenticator zodanig instellen dat u verificatiecodes op meerdere apparaten kunt genereren.

 1. Controleer of u Google Authenticator heeft gedownload op alle apparaten die u wilt gebruiken.
 2. Ga naar de pagina voor authenticatie in twee stappen.
 3. Als u Google Authenticator al heeft ingesteld voor uw account, verwijdert u dat account uit Authenticator zodat u opnieuw kunt beginnen. Als u Google Authenticator nog niet heeft ingesteld, gaat u door naar de volgende stap.
 4. Volg de gebruikelijke instructies voor het instellen van authenticatie in twee stappen voor de mobiele app. Zorg ervoor dat u op alle apparaten die u wilt instellen dezelfde gegenereerde QR-code scant of dezelfde gegenereerde geheime sleutel opgeeft. De verificatiecodes moeten op elk apparaat hetzelfde zijn.
 5. Ga na of alle apparaten correct werken door de verificatiecode van een van uw apparaten op te geven en op Verifiëren te klikken. Klik vervolgens op Opslaan.

Google Authenticator genereert geen app-wachtwoorden. Als een app u om een nieuw wachtwoord vraagt nadat u authenticatie in twee stappen heeft ingeschakeld, moet u inloggen met een app-wachtwoord.

Opmerking: Als het meest recente besturingssysteem op uw mobiele Apple-apparaat is geïnstalleerd, hoeft u geen app-wachtwoorden meer te gebruiken om authenticatie in twee stappen te gebruiken.

Bronvermelding; Google support

Het bericht 2FA Instellen (Android/iPhone) verscheen eerst op Arkor.

Hits: 669

You may also like...