Cryptobridge trade history in Excel

Sinds een paar weken heb ik een paar (shared) masternodes op Snode.co meer uitleg daarover vind je hier. Veel van de coins die je kunt investeren op Snode.co kun je kopen op Cryptobridge. Maar de trade history is nogal kort. Dus ging ik op zoek naar een oplossing en vond cryptobridgestats.com. Daar kun je een trade history downloaden. En om een en ander wat overzichtelijk te maken heb ik een Cryptobridge trade history in Excel gemaakt.

Ik maak zelf gebruik van een Excel 2016 (engels) op MacOS Mojave 10.14.2, maar ik ga er van uit dat deze uitleg ook werkt in een windows omgeving.

N.b. er moet nog al geklikt worden en dat maakt de tekst nogal klikkerig. Waar –> staat bedoel ik “klik op”.

Let’s get started

Get the import

Eerst gaan we de trade history downloaden van cryptobridgestats.com. Vul je accountnaam in het vakje Trade History en klik op Get Trade History.

Cryptobridge trade history in Excel

Na enkele seconden volgt een gekleurd overzicht van de laatste 10000 acties die je hebt gedaan op Cryptobridge. Om het overzicht te downloaden scroll je helemaal naar beneden en klik je op Download for cointracking.info. Deze export heeft een beter opmaak dan de standaard csv export.

Cryptobridge trade history in Excel

Move over to Excel

We gaan nu het tekst bestand importeren in Excel. Open een nieuw excel bestand ga naar de data-tab –> [[From Text]], selecteer het export bestand en dan [Get Data].

Cryptobridge trade history in Excel

Er verschijnt nu een pop-up (Text import wizard) die je in drie stappen door het import proces leidt. Selecteer Delimited –> [Next >] Zet een vinkje voor Tab en Comma –> [Next >]

Klik op [Advanced…] en verander de Decimal separator in een . (punt) en Thousands separator in een , (comma) –> [OK] –> [Finish]

Een nieuw pop-up (Import data) verschijnt, deze stelt voor dat we de gegevens in Cel A1 van zetten en dat is prima –> [OK].
Er zit een klein foutje in het export bestand waardoor de kopjes van kolom C t/m L verschoven zijn. Om dit op te lossen selecteer je cel C1 t/m L1 en knip en plak je die op cel B1.

Voor het overzicht dat ik wil maken heb ik de kolommen F t/m J niet nodig dus delete ik deze, maar je kan ze ook onzichtbaar maken. Het overzicht ziet er ongeveer als volgt uit:

Nu gaan we de gegevens in een tabel zetten, dit maakt het makkelijker om voor formules, sorteren en filteren. Ga naar het tabblad Insert. Selecteer kolom A t/m F en –> [[Table]]. Zorg dat My tables has headers is aangevinkt en –> [OK].

Het kan zijn dat je een foutmelding krijgt, maar die kun je negeren door op [Yes] te klikken. Automatisch kom je in het tabblad Table en geef (links in het tabblad) je tabel de naam import. Verander ook meteen de naam van de sheet in import.

Pas de volgende kolomnamen aan:
A. Type
B. BuyAmount
C. BuyAsset
D. SellAmount
E. SellAsset

Now the fun part

Omdat ik Cryptobridge voornamelijk gebruik voor mijn investering in masternodes wil ik een overzicht per coin dat aangeeft in hoeverre de investering is terugverdiend. Om een voorbeeld te geven: ik wil één share kopen in masternode van WCF. Eén share is gelijk aan 50 WCF. Deze heb ik gekocht voor 0,006001 BTC (koers 0,00012002 BTC/WCF). Nu wil ik twee dingen weten:

  • wanneer heb ik mijn 50 WCF terugverdiend
  • wanneer heb ik mijn 0,006001 BTC terugverdiend

We gaan nog een aantal kolommen toevoegen aan de tabel: type in cel G1 BTCRate. In deze kolom gaan we de BTC koers van de trade berekenen. Kopieer de volgende formule in cel G2:

=IF([@BuyAsset]="BTC";[@BuyAmount]/[@SellAmount];IF([@SellAsset]="BTC";[@SellAmount]/[@BuyAmount];""))

Type in cel H1 Asset. In deze kolom komt de asset te staan van de actie zodat we makkelijker kunnen filteren. Kopieer de volgende functie in cel H2:

=IF(AND([@BuyAsset]<>"BTC";[@BuyAsset]<>"");[@BuyAsset];IF([@SellAsset]<>"BTC";[@SellAsset];""))

Als het goed is wordt de functie automatisch naar beneden gekopieerd. Zo niet dan moet je het zelf doen ;-). De tabel ziet er nu als volgt uit, gefilterd op WCF.

Voor nu staan er genoeg gegevens in de tabel om een overzicht te maken. Ga na een nieuw leeg sheet, geef het de naam overzicht en zet in cel A1 WCF (of welk andere asset waarvan je het overzicht wil hebben). Vul de cellen A4 t/m A53 met 1 t/m 50. Zet in cel B2 Date. In deze kolom gaan we de datums zetten van de trades, gefilterd op de asset in A1 (in mijn voorbeeld dus WCF). De volgende functie is een matrix functie en die moet je met ctrl-shift-enter opslaan! Kopieer de volgende functie in cel B4:

=IFERROR(INDEX(import[Date];SMALL(IF($A$1=import[Asset];ROW(import[Asset])-ROW(import!$H$2)+1);A4));"")

Let op: een matrix functie staat tussen accolades, de functie moet er dus als volgt uit zien als je op B4 staat: {=IFERROR(INDEX(import[Date];SMALL(IF($A$1=import[Asset];ROW(import[Asset])-ROW(import!$H$2)+1);A4));””)}

Nb. alle functies die je in rij 4 zet moet je naar beneden kopiëren tot en met rij 53.

Zet in C2 BuyAmount en kopieer de volgende functie in C4:

=SUMIFS(import[BuyAmount];import[BuyAsset];$A$1;import[Date];B4;import[Type];"Trade")

Zet in D2 CummBuy en de volgende functie in D4:

=C4+D3

Zet in E2 SellAmount en de volgende functie in E4:

=SUMIFS(import[SellAmount];import[SellAsset];$A$1;import[Date];B4;import[Type];"Trade")

Zet in F2 CummSell en de volgende functie in F4:

=E4+F3

Als alles goed is gegaan ziet het er ongeveer zo uit:

Next, add some colors

Hits: 838

You may also like...